Ośrodek Naturoterapi i Integracji Społecznej

Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego. Wykorzystuje się ją głównie w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym lub lękowym.

Głównym założeniem tej formy leczenia terapeutycznego jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe.

Podopieczni, którzy będą przez fundację kierowani do tego ośrodka na turnusy, w ramach pobytu będą wykonywać lekkie prace, jak: pielenie rabatek, sadzenie roślin i ich pielęgnowanie. To także będzie doskonałe miejsce na opiekunów dzieci niepełnosprawnych, bo w tym miejscu zaznają odprężenie, dzięki odpoczynkowi od wysiłku związanego z codziennym zajmowaniem się chorą osobom.