Gmina Drohiczyn. Ruszyła budowa ośrodka terapeutycznego na Podlasiu.

Posted by Tadeusz Gruchalla

W Kłyzówce (pow. siemiatycki) w sąsiedztwie magicznego dorzecza Bugu, Fundacja Zbieramy Razem buduje Barszczówkę - Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Plan jest ambitny. Już wiosną 2021 roku ośrodek ma przyjąć pierwszych podopiecznych.

- Na początek powstaną trzy samodzielne domki z pełnym zapleczem socjalno-bytowym i basenem rehabilitacyjnym w okresie letnim – mówi Piotr Barszczewski, prezes zarządu Fundacji Zbieramy Razem z Gdyni.

– Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z planem, to już w kwietniu przyszłego roku chcemy przyjąć tam pierwszych gości. Będzie to ośrodek całoroczny. W zamiarze mamy zatrudnienie tam jednej osoby, reszta miałaby się opierać na wolontariacie - dodaje prezes.

Podkreśla, że terapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego. Wykorzystuje się ją głównie w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym lub lękowym. Głównym założeniem tej formy leczenia terapeutycznego jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe.

Podopieczni, którzy będą przez fundację kierowani do tego ośrodka na turnusy, w ramach pobytu będą wykonywać lekkie prace, jak: pielenie rabatek, sadzenie roślin i ich pielęgnowanie. To także będzie doskonałe miejsce na opiekunów dzieci niepełnosprawnych, bo w tym miejscu zaznają odprężenie, dzięki odpoczynkowi od wysiłku związanego z codziennym zajmowaniem się chorą osobom.

W planach jest też powstanie minizagroda. Tam zamieszkają zwierzęta domowe: kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, kozy, krowy świnie, owce, kucyki. A dodatkową atrakcją mają być liczne ścieżki edukacyjne.

Ośrodek sfinansowany zostanie z darowizn od osób prywatnych i firm. Dochód z jego działalności będzie przekazywany na działalność statutową fundacji. W założeniach jest zwrot kosztu za wodę, ścieki i zużycie prądu.

- Na ten rok zaplanowano ogrodzenie obiektu, wykonanie prac ziemnych, wodociągi, kanalizacja, energia, rekultywacja terenu, przywrócenie i uregulowanie brzegów przepływającego strumyku – zaznacza Piotr Barszczewski. - Wymiana warstwy wierzchniej gruntu. Wykonanie części infrastruktury ogrodowej i posadowienie domków. Wiele robót stanowią darowizny rzeczowe, m.in. na ogrodzenia, podmurówki i kable - dodaje.

Obiekt powstaje w miejscu z bogatą historią. Pierwsza pewna wzmianka o miejscowości Kłyzówka w Drohiczynie pochodzi z 1470 r. i dotyczy darowizny, której dokonał szlachcic Maciej Miłkowski z żoną Katarzyną na rzecz gwardiana franciszkanów drohickich, Szymona z Krakowa. Chociaż nie wykluczone, że gwardianem drohickim był już providus Joannes Gardianus de Ruda, występujący w 1451 r. Franciszkanie posiadali jako uposażenie wieś Kłyzówkę, graniczącą z Drohiczynem. Według wspomnianej tradycji klasztornej została ona im nadana przez księcia Witolda w momencie fundacji klasztoru, co wydaje się dosyć prawdopodobne.